Vinterförvaring

Vinterförvara din båt


Höst

Vi är ett fullförvaringsvarv vilket innebär att när du tar upp båten hos oss sker all hantering av oss. Vi tvättar av båt och drev, gör en översikt av båtens alla funktioner och motor samt servar och frostskyddar motor och täcker båten för vintern.


Exempelpris, Aquador 25WA med 1 st Volvo Penta D6-330/DPH med 3 batterier

Upptagning; funktionskontroll båt, hantering, tvätt, demontering drev, täckning och vinterplats

29 075 kr

Motorservice inkl motordiagnos och reservdelar (ej remmar) samt frysskydd vattensystem

15 205 kr


Vår

Till våren rekonditioneras båten, möjlighet att få den polerad ges, få teak tvättad och oljad samt eventuella skador som uppkommit under säsongen innan iordninggjorda innan det är dags för sjösättning och en ny härlig båtsäsong i Sverige


Exempelpris, Aquador 25WA med 1 st Volvo Penta D6-350/DPH med 3 batterier

Drevservice Volvo Penta DPH-drev, inkl byte av bälg

5 910 kr

Rekonditionering av båt; avspolning, polering fribord, däck och överbord, målning av botten och drev. Uppstart motor och vattensystem, städning invändigt

27 475 kr